Förslag till omorganisation

Sammanfattning av Sektor lärandes arbete med framtagande av förslag till förändrad organisation för förskola och grundskola i Floda/Tollered.

September 2012 - omstart

CentralskolanKommunstyrelsen gör en omstart av översynen av förskole- och skolorganisationen i Floda – dialogmötena 2 oktober och 7 november ställs in.
För mer information klicka här >>

Tidigare planer och dokument

Klicka på följande länk: Sammanfattning Floda/Tollered >>

Tidplan skolorganisation Floda

Klicka här för att se tidplanen >>

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial kring förslaget till ändrad organisation för förskola och skola i Floda
Klicka på följande dokument:

Minnesanteckningar från dialogmöte 1 på Centralskolan. Klicka på följande länkar: Minnesanteckningar dialogmöte 1 >>