Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Arbetssätt och inflytande

Skolan är en viktig del i vårt demokratiska samhälle som aktivt och kontinuerligt ska arbeta med frågor om likabehandling och värdegrund.

Dessa ska ingå som en naturlig del i skolan och vara väl förankrade, förstådda och utförda i skolan.

Demokratins principer

Varje elev ska ha kunskap om och omfattas av demokratins principer och de ska få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. De ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans verksamhet. Skolan är både en förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget ansvarstagande och inflytande.

Bästa för barnet

På varje skola och kring varje elev ska det finnas ett förtroendefullt samarbete mellan skolan och vårdnadshavare för att gemensamt ge barnet de bästa förutsättningarna att lyckas med sin utbildning och utveckling.