Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.

Det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Stöd i skollagen och läroplanen

I både skollagen och läroplanen betonas vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att eleverna ska stimuleras/uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen och innehållet av deras undervisning men också gällande deras arbetsmiljö i stort samt att de ska hållas informerade i frågor som rör dem.

Mer information