Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Föräldrainflytande

Varje förskola och skola har egna rutiner för hur föräldrar får insyn i sina barns utveckling/lärande och hur lärarpersonalen lägger upp verksamheten/undervisningen.

Exempel på föräldrainflytande är:

 • Utvecklingssamtal
 • Vid utvecklingssamtalet (inom skolan) görs en individuell utvecklingsplan
 • Föräldramöten
 • Aktiviteter som föräldrar, lärare och barn gör tillsammans
 • Spontana kontakter med förskollärare, lärare, chefer och rektorer
 • Om ditt barn har behov av särskilt stöd blir du inbjuden till extra möten, elevvårdskonferens
 • Föräldraföreningar, föräldraråd, brukarråd

Att bli informerad om hur förskolan och skolan arbetar är en förutsättning för att kunna påverka.

Information kan ske genom:

 • Många förskollärare/lärare har veckobrev eller liknande
 • Beskrivningar av projekt, arbetsområden, lokala mål
 • Hemsida med information och dokument
 • Skolplattform där vårdnadshavare loggar in för att komma åt information
 • Föräldramöten