Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Frånvaro och ledighet

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. Du som vill ansöka om ledighet gör det på skola24.se.

Enligt skollagen har skolan rätt att bevilja kortare ledighet för elev som rör personliga angelägenheter. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner etcetera betraktas normalt inte som synnerliga skäl och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven. Det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om en rättighet för eleven att vara ledig.

Hur du söker om ledighet

Du som vill ansöka om ledighet gör det på skola24.se

Samlad bedömning vid förfrågan om ledighet

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller ej. Det innebär att skolan kan säga nej till ansökt ledighet. Ledighet beviljas av klassföreståndare/mentor eller rektor. Rektor beslutar om vem som beviljar ledighet på respektive skola. Ledigheter längre än 10 dagar beslutas alltid av rektor.

Frånvaro

Om en elev är frånvarande från en eller flera lektioner har elevens vårdnadshavare rätt att få veta detta redan samma dag.