Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare – ditt intresse och engagemang för ditt barns skolgång är största vikt. Alla vårdnadshavare har rätt till insyn, inflytande och dialog med skolan.

I skollagen beskrivs också att skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Här finner du information som kan vara värdefullt för dig som vårdnadshavare och förälder – se vänstermenyn.

Inflytande

Vårdnadshavare ska ges insikt i förskolans och skolans inriktning och innebörd och ska utgå från målsättningen att samtliga föräldrar ska beredas möjlighet att få kunskap om och insyn i skolans inriktning, mål, pedagogik och värderingar. Vårdnadshavare ska även erbjudas delaktighet i skolans löpande verksamhet

Engagemang

Föräldrar ska erbjudas möjlighet till att aktivt medverka och engagera sig i förskolans och skolans verksamhet (föräldramöten, arbetslagsmöten, utvecklingssamtal, etc.)

Ömsesidigt ansvar

Föräldrar förväntas ta del av skolans mål, inriktning, pedagogik och ordningsregler samt verka för att eleven agerar i enighet med förskolans och skolans normer, värderingar och regler.