Gråbo förskolor

"På våra förskolor möts du av barn som hjälper varandra att lyckas, de har en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling." (vision Gråbo förskolor)

Gråbo förskolor består av sex förskolor; Rösekullen, Parasollen, Ljungvik, Olstorp, Bäckamaden och Fågelkärr. Förskolorna leds av tre rektorer som tillsammans bildar ledningen för Gråbo förskolor.

Rektorer för Gråbo förskolor:

  • Josefin Follin - rektor för Bäckamadens förskola, Rösekullens förskola och tillförordnad rektor Olstorps förskola
  • Marie-Louise Furvik- rektor för Ljungviks förskola, Fågelkärrs förskola och tillförordnad rektor Parasollens förskola
  • Rektor (vakans som tillsätts 1 december)

Denna organisation möjliggör förbättrade förutsättningar för pedagogerna att utveckla och utvecklas i sitt uppdrag. Detta gör vi tillsammans genom rikliga tillfällen för kompetensutveckling och nätverk utifrån vår gemensamma vision.

Vi är i en spännande fas av vårt utvecklingsarbete där vi utvecklar vår gemensamma förståelse för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Vi har skapat en unik organisation som kännetecknas av en stark vi-känsla, gemensam organisation och välstrukturerade processer för såväl verksamhetens löpande kvalitetsarbete som för kollegialt lärande och stöd. Med ett medvetet förhållningssätt vill vi möta barnens nyfikenhet och utforskande.

För att få veta mer om de olika förskolorna - tryck på respektive förskola.

Du kan också följa Gråbo förskolors processer på sociala medier - leta bara upp "Gråbo förskolor" på facebook!