Trollet

Publiceringsdatum : 2017-07-04

På Trollet möts du av medforskande pedagoger som arbetar för en förskola som är likvärdig för alla barn. Samverkan med barn och vårdnadshavare är för oss en förutsättning för att skapa trygghet och en grund för lärande. På vår förskola står vi för en barnsyn där alla barn är unika och bidrar till delaktighet utifrån sin förmåga och erfarenhet. Vår syn på lärande är att man blir i sitt sammanhang och att lärande sker i samspel med andra människor.

Ledord för vår verksamhet är trygghet, glädje, entreprenöriellt lärande och barns delaktighet. För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar vi kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation där vi har Unikum som lärplattform. Vi arbetar projektinriktat utifrån barngruppens intressen och behov och erbjuder variation av innehåll och metoder. Våra lärmiljöer är ständigt föränderliga för att stimulera barnens lek och lärande.