Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du skickar sms eller ringer personalen på avdelningen. Vi vill även att ni meddelar när barnet kommer tillbaka efter sjukfrånvaro eller annan ledighet, detta är extra viktigt för de barn som har specialkost.

Trollet har telefon: 0302-52 24 12, 072-2008966

Sländan har telefon: 0302-52 24 11, 072-5018562