Förskolechef

Ledningen för Gråbo förskolor arbetar i team, men det finns en ansvarig förskolechef för varje förskola.

Vår förskolechef heter Josefin Follin.  Du når henne på tele: 0302-52 19 21 eller 0730--52 90 28