Start

Välkommen till Bäckamadens förskola som är en del av Gråbo förskolor. Vi arbetar med en medvetenhet kring varje barn där vi utgår från det entreprenöriella lärandet samt låter barnens intressen och behov ligga till grund i utformandet av den pedagogiska verksamheten.

"På våra förskolor möts du av barn som hjälper varandra att lyckas, de har en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling."