Avdelningar

Fågelkärrs förskola består av tre hemvister/avdelningar som arbetar tillsammans i ett arbetslag.

Hemvist Upptäckten (barn i åldern 1-2 år)

För kontakt med hemvist Upptäckten

  • Telefon: 0302-52 21 64
  • Mobil:

Hemvist Insikten Grön (barn i åldern 2-4 år)

För kontakt med hemvist Insikten Grön

  • Telefon: 0302-52 21 60
  • Mobil:

Hemvist Insikten Gul (barn i åldern 4-5 år)

  • För kontakt med hemvist Insikten Gul
  • Telefon: 0302-52 21 60
  • Mobil:

För att besöka Fågelkärrs förskola: Valdus Hanssons väg 1A, 443 41 Gråbo