Vår personal

På förskolan arbetar personal med olika ansvarsområden.

Övergripande ansvar för förskolans utbildning och innehåll har respektive rektor.

Förskollärare har en universitetsutbildning i pedagogik och har, enligt skollag, ansvar för undervisningen i förskolan. Förskollärare arbetar i  arbetslag tillsammans med barnskötare. Förskolläraren ansvarar för undervisningen och att styrdokument följs men arbetet genomförs av hela arbetslaget.

I Gråbo förskolor arbetar även specialpedagog, pedagogisk samordnare, administratör och vaktmästare.

Till vänster i menyn hittar ni kontaktuppgifter till personalen på förskolan.