Förskolechef

Ledningen för Gråbo förskolor arbetar i team, det finns en ansvarig förskolechef för varje förskola.

Förskolechef  Björn Olsson telefon: 0302-52 23 80  och   0736-84 44 42