Förskolechef

Ledningen för Gråbo förskolor arbetar i team, det finns en ansvarig förskolechef för varje förskola.

Förskolechef  Liselotte Tarach telefon: 0302-52 19 17