De första dagarna på förskolan

Under introduktionen följer du som vårdnadshavare ditt barn under förskolans dagliga verksamhet. Verksamheten pågår som vanligt när du är i förskolan tillsammans med ditt barn. När du som vårdnadshavare deltagit aktivt i verksamheten och skapat en relation till personalen, förskolans miljö och även till de andra barnen i gruppen, ges ditt barn bättre möjligheter för en trygg och positiv start på sin tid i förskolan. God samverkan mellan hem och förskola gynnar ditt barns utveckling och lärande.     

                                                    

  • Under den första introduktionsveckan är vistelsetiden för dig och barnet klockan   9.00-14.00 men kan variera beroende på hur introduktionen går. Det är du som vårdnadshavare som, tillsammans med personalen, tar ansvar för ditt barn dessa dagar, till exempel är det du som byter blöjor, tröstar, leker, vilar samt äter med ditt barn i barngruppen (under introduktion erbjuds du som vårdnadshavare att äta).  
  • Under den andra veckan lämnas barnet på förskolan kl 9.00-15.00, eller eventuellt andra tider om pedagogerna anser det.

Vi kommer även att vara ute under introduktionsperioden så tänk på att ta med  kläder efter väder till både dig och ditt barn.

Er roll som vårdnadshavare är viktig för oss i förskolan. Det är ni som känner ert barn allra bäst och tillsammans ska vi på förskolan samarbeta för att göra ert barns tid på förskolan meningsfull och positiv. Detta ger barnet möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Enligt skollagen och läroplanen har personalen ansvar för att tydliggöra målen med utbildningen.

I see youFoto av: Jessica Wendel