Stödfunktioner Gråbo förskolor

I Gråbo finns utöver rektor, förskollärare och annan pedagogisk personal även annan personal som har stödfunktioner till verksamheten. Stödfunktioner som finns i Gråbo förskolor är:

Pedagogisk samordnare

  • som har i arbetsuppgift är att stötta, utmana och utveckla den pedagogiska kvalitén i arbetet med barnens utveckling och lärande.

Specialpedagog

  • som har i arbetsuppgift är att arbeta såväl förebyggande som praktiskt kring barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Administratör

  • som har i arbetsuppgift att vara ett adminstrativt stöd för rektorer, förskolläare och annan pedagogisk personal. 

Utöver ovanståender stödfunktioner finns det även en vaktmästare i Gråbo förskolor.