Om förskolan

På Ljungviks förskola arbetar pedagoger som skapar förutsättningar och möjligheter för barnen att bli så aktiva som möjligt i sitt eget lärande. Med ett pedagogiskt fokus på delaktighet och inflytande utformar pedagoger och barn verksamheten tillsammans, i allt från lärmiljö till projekt och vardagsrutiner.

Förskolan arbetar med:

  • Entreprenöriellt lärande- Ett förhållningssätt vars syfte är att utveckla barnens inneboende kompetenser. 
  • Språkutveckling  - Vi arbetar aktivt med att stimulera barns språkliga medvetenhet.
  • Giftfri förskola - Medvetna val av pedagogiska material för att minska kontakten mellan barn och kemikalier.
  • IKT - lärplattor som pedagogiskt verktyg.
  • Unikum - Samverkansplattform för pedagoger och vårdnadshavare. Här läggs stor vikt vid pedagogisk dokumentation.