Avdelningar

Ljungviks förskola består av två avdelningar. På varje avdelning finns två mindre hemvister. Pedagogerna arbetar i utvidgade arbetslag vilket innebär att barnen får ta del av fler pedagogers kompetenser under dagen. Fler pedagoger ger också ökade möjligheter att möta barnens behov och intresse, samt skapa trygghet med flera vuxna.

Skogsgläntan

  • Igelkotten - hemvist för barn mellan 1-3 år
  • Ekorren - hemvist för barn mellan 3- 6 år

Trollsländan

  • Nyckelpigan - hemvist för barn mellan 1-3 år
  • Grodan - hemvist för barn mellan 3-6 år