Trollsländan

Publiceringsdatum : 2012-11-12

På Trollsländan erbjuds en härlig pedagogisk verksamhet där barns delaktighet och inflytande är i fokus. Som medforskande pedagoger stimulerar vi barnens lust till lek och lärande genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och intressen. Vår verksamhet genomsyras av en pedagogisk medvetenhet där vi ser varje barn som en kompetent individ. Vår gemensamma syn på lärande är att man blir i sitt sammanhang och lär sig hela tiden i samspel med andra människor.

Vårt förhållningssätt genomsyras av det entreprenöriella lärandet som handlar om att utveckla och stimulera generella förmågor och kompetenser. Det kan exempelvis handla om att utveckla nyfikenhet,självtillit, kreativitet och mod. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Vi arbetar tematiskt utefter läroplanen för förskolan Lpfö 98/16. Valet av tema utgår från barnens intressen och nyfikenhet.  

Ni når oss på telefon: 0302-52 19 81 eller 0761-29 57 72 dit ni även kan skicka sms.

Varmt välkomna till oss!

 barn lekerbarn leker Foto av: Gunilla Helgesson