Stödfunktioner

Gråbo förskolor har ett barnhälsoteam bestående av förskolechefer och en specialpedagog.

Specialpedagog: Anneli Svensson tel: 0302-52 19 14