Välkommen till Gråbo förskolor

Ni har fått ett placeringbesked via mail med information om vilken förskola i Gråbo ert barn placerats på.

När det närmar sig dagen för ert barns startdatum kommer personalen på förskolan att ta kontakt med er för att boka in ett introduktionssamtal och meddela vilken hemvist/avdelning ert barn ska gå på. Syftet med introduktionssamtalet är att få veta mer om ert barn samt att berätta om hur introduktionen går till. Vi vill att ni som vårdnadshavare får insyn och känner delaktighet i den vardag som ert barn möter och deltar i.

målningFoto av: Erika K Seger