De första dagarna på förskolan

Under introduktionen följer du som vårdnadshavare ditt barn under förskolans dagliga verksamhet. Verksamheten pågår som vanligt när du är i förskolan tillsammans med ditt barn. När du som vårdnadshavare deltagit aktivt i verksamheten och skapat en relation till personalen, förskolans miljö och även till de andra barnen i gruppen, ges ditt barn bättre möjligheter för en trygg och positiv start på sin tid i förskolan. God samverkan mellan hem och förskola gynnar ditt barns utveckling och lärande.     

Under den första introduktionsveckan är vistelsetiden för dig och barnet 9.00-13:30, men tiden kan variera beroende på hur introduktionen går. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn dessa dagar genom att byta blöja, trösta, delta i lek och vila samt äta med ditt barn. Detta sker i nära samverkan med personalen och barngruppen. Första dagen bjuder förskolan dig på lunch, resterande dagar har du möjlighet att köpa lunch och betala med Swish. Lunch till dig som vårdnadshavare beställs i köket på morgonen.

Under den andra veckan lämnas barnet på förskolan ca kl 9.00-15:00, eller eventuellt andra tider om pedagogerna avgör det lämpligt. Du har under den andra veckan möjlighet att arbeta eller studera, men behöver kunna finnas tillgänglig och vara beredd att korta ner dagen vid behov.

Vi kommer även att vara ute under introduktionsperioden så tänk på att ta med  kläder efter väder till både dig och ditt barn.

Er roll som vårdnadshavare är viktig för oss i förskolan. Det är ni som känner ert barn allra bäst och tillsammans ska vi på förskolan samarbeta för att göra ert barns tid på förskolan meningsfull och positiv. Detta ger barnet möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Enligt skollagen och läroplanen har personalen ansvar för att tydliggöra målen med utbildningen.

I see youFoto av: Jessica Wendel