Föräldraskapsutbildning

Lerums kommuns föräldraskapsutbildningar är program med syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn, att stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, att förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna.

Lerums kommun erbjuder utbildning kostnadsfritt. Ni träffar andra föräldrar och vi diskuterar strategier som underlättar för er i vardagen.

Om våra utbildningar

Aktuella utbildningar läggs fortlöpande ut här på hemsidan. Det går bra att anmäla sitt intresse via mail även om det inte finns aktuella startdatum.   

För barn upp till 12 år erbjuder vi föräldraskapsutbildning enligt konceptet ABC (Alla barn i centrum). Det är en serie av fyra gruppträffar om föräldraskap och vi varvar diskussioner, filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling.

För tonårsföräldrar erbjuder vi föräldraskapsutbildning inspirirerad av konceptet LFT (Ledarskapsträning för tonåsrföräldrar).

För anmälan och mer information kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter:

För föräldrar till barn upp till förskoleklass

Familjecentralsteamet

Telefonnummer: 0302 - 52 15 79
E-post:vaxthuset@lerum.se

 

För föräldrar till barn i skolåldern

FCA-teamet

Telefonnummer: 0302- 52 10 00
E-post: plattform@lerum.se