Försäkringar

Alla barn och elever är försäkrade i Lerums kommun. Dessutom ingår även vissa andra grupper som omfattas av sektor stöd och omsorgs verksamhet.

Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Du kontaktar dem på 08-410 637 00 eller
https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374

Försäkringen

  • Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid.

  • Försäkringen gäller alla barn och ungdomar folkbokförda i Lerums kommun från 0 till och med 19 år. Deltagare i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga när de är i skola men inte på kvällar/helger eller under semestern.

  • Försäkringen gäller barn/elever i både kommunal och privat verksamhet.

  • Försäkringen gäller även barn/elever som är folkbokförda i annan kommun men är inskrivna i förskola/skola i Lerums kommun.

  • Försäkringen gäller även i kommunen folkbokförda barn som inte är inskrivna i till exempel förskola.

Olycksfall som inträffat till och med den 31 augusti 2019 hanteras av Länsförsäkringar.