Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du kontaktar personalen på ditt barns avdelning.

Telefon Ädelstenen:  0302-52 19 66.

Telefon Ögonstenen: 0302-52 19 67.