Förskolechef

Ledningen för Gråbo förskolor arbetar i team, men det finns en ansvarig förskolechef för varje förskola.

Vår förskolechef  heter:

Agneta Tranberg, nås på telefon 0302- 52 19 15.