Rektor

Rektor är pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheten. Rektorn har det övergripande ansvaret för att förskolans kvalité och att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen.

För att kontakta Josefin Follin, rektor Olstorps förskola och Bäckamadens förskola

Gråbo förskolor leds av ett team med rektorer där det finns en ansvarig rektor för varje förskola. Gråbo förskolor har en gemensam förskolexpedition på Rösekullens förskola.