Hur jobbar vi klimatsmart?

Vi fokuserar på hållbar utveckling med utgångspunkt från målen i läroplanen och målen i miljöbas för miljödiplomering.

Detta gör vi genom att arbeta med kretslopp och återvinning för att synliggöra helheten, och
använder skogen som en naturlig lärmiljö i vårt arbete.