Hur långt har vi nått?

Barnen är delaktiga i skräpplockardagar samt i källsortering och kompostering på förskolan.

Förskolan ska ha ett tema kring miljö/allemansrätten för att ytterligare förstärka begreppet hållbar utveckling.