Om förskolan

På Parasollens förskola arbetar pedagoger som skapar förutsättningar och möjligheter för barnen att bli så aktiva som möjligt i sitt eget lärande. Med ett pedagogiskt fokus på delaktighet och inflytande utformar pedagoger och barn verksamheten tillsammans, i allt från lärmiljö till projekt och vardagsrutiner.

Mer information