Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt så vill vi att du som vårdnadshavare kontaktar förskolan personal på morgonen.

Telefonnummer: Tallkotten 0302-522161