Förskolechef och ledning

Ledningen för Gråbo förskolor arbetar i team, men det finns en ansvarig förskolechef för varje förskola.

Förskolechef  Josefin Follin telefon: 0302- 52 19 21