Stödfunktioner

Gråbo förskolor har ett barnhälsoteam bestående av förskolechefer, och specialpedagog.

Specialpedagog: Anneli Svensson 0302-52 19 14