Hur jobbar vi på förskolan?

Vi förbättrar hela tiden vårt miljöarbete på förskolan

  • Parasollens förskolaVi slänger mat i komposten
  • Vi sorterar papper och kartong
  • Vi gör barnen medvetna om vikten av att vara rädda om djur och natur
  • Påminner dem om att inte slösa med vatten och el
  • Deltar i earth hour och skräpplockarveckan
  • Vi åker går eller kommunalt när vi åker på längre utflykter