2793 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Utmaning - hur går det till?

  Utmaning - hur går det till? Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 2. Buller från byggplatser

  Buller från byggplatser För buller från byggarbetsplaster gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 3. Krisinformation via telefon

  Krisinformation via telefon Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 4. Energieffektiva hus

  Energieffektiva hus För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 5. Vad tycker du?

  Vad tycker du? Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 6. Samverkan

  Samverkan Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland,

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 7. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 8. Habilitering

  Habilitering Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 9. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 10. Upplevelserummen

  Upplevelserummen I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel,

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 11. Miljögifter i fisk

  Miljögifter i fisk Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, 

  Senast uppdaterad 2013-03-22

 12. Tack för din utmaning!

  Tack för din utmaning! Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 13. Anpassa webbplatsen

  Anpassa webbplatsen Använd din webbläsares funktioner! Om du väll ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 14. Om other languages

  Om other languages Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 15. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 16. Tack för din anmälan!

  Tack för din anmälan! Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 17. Företag

  Företag För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 18. Bedömning och betyg

  Bedömning och betyg I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 19. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Fysiskt våld Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad. Sexuellt våld Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar,

  Senast uppdaterad 2016-03-11