Förskolechef

Ledningen för Gråbo förskolor arbetar i team, men det finns en ansvarig förskolechef för varje förskola.

Vår förskolechef heter Josefin Follin telefon: 0302- 52 19 21