Stödfunktioner

Gråbo förskolor har ett barnhälsoteam bestående av förskolechefer och specialpedagog.

Specialpedagog: Anneli Svensson,  0302-52 19 14 eller 0730-68 34 57