Hur jobbar vi klimatsmart?

Här nedan kan du läsa om det breda miljöarbetet på Rösekullens förskola.

På Rösekullens förskola har Orange avdelning under hösten arbetat med de fem sinnena. Under sitt tema hörseln, har avdelningen satt upp ett öra på väggen som reagerar på olika ljuddecibel. Vi har medvetandegjort barnen om att vi kan sänka rösterna för att skapa en hälsosammare ljudmiljö.

Ljudmiljön

Avdelningen har samtalat mycket med barnen om hur olika ljud låter och skapat och lyssnat på olika sorters ljud. Och de har bland annat målat till musik för att se hur musiken påverkar känslorna. Sedan har vi övergått till sinnet synen och samtalat om att vi har ögonen till att till exempel se varandra och avläsa varandras kroppsspråk med. Vi vill förmedla till barnen att vara lyhörda för att alla ska trivas, att hjälpas åt  och bry oss om varandra så att vi känner att vi lyckas i vår vardag.

Djurens värld

På Turkos avdelning har man pratat om olika sorters djur. Vi har tittat i djurböcker med barnen och ritat av olika sorters djur. En del barn har på eget initiativ klippt ut och klistrat in de färglagda djuren i små egentillverkade böcker.

Skogspromenader

De största barnen på Turkos går till skogen minst en gång i veckan tillsammans med Orange avdelning. På skogspromenaderna kommer de  fortsättningsvis att arbeta med fokus på att det är tillåtet att vistas där men att det finns tydliga regler för vad man får och inte får göra där;

  • Att man får vara glad i skogen om det inte stör andra
  • Att det är förbjudet att bryta grenar, näver och bark från träden men att man får plocka det från marken i stället.­

Vi har samtalat om att man inte får skräpa ner därför att djur och människor kan skada sig på glas och burkar. En del barn har även fått måla och illustrera detta. På skogsutflykter har barnen fått gräva ned olika material för att vid senare tillfälle få förståelse för hur olika material bryts ner i förmultningsprocessen och andra inte.