Hur långt har vi nått?

Hela förskolan arbetar kontinuerligt med den psykosociala trivselmiljön. Respekten för varandra innebär att barnen lär sig lyssna på varandra och pedagogerna ömsesidigt eftersom alla har rätt att känna sig lika behandlade.

Alla avdelningar källsorterar sina sopor. Barnen skrapar av sitt matavfall från tallriken i papperspåsen som återvinns till biogas

Barnen har fått gå med ut till soprummet för att rent konkret förstå källsorteringen.