Nu börjar en resa...

Varje resa är unik och vi vet inte vad den kommer att erbjuda för erfarenheter och upplevelser. Vi vet att vi vill ge barnen på våra förskolor en mångfald av möjligheter att leka, utforska och uppleva tillsammans. Vi vill att de ska få lära på ett lustfyllt sätt där vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och funderingar. Att de får en tillit till sin egen förmåga och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling.

Förskolan är den första skolformen som barnen möter och utbildningen följer skollag och förskolans läroplan (Lpfö18). I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Lerums kommun arbetar med entreprenöriellt lärande, ett arbetssätt där vi ser barn drivna som kunskapssökare. Mer information om skollag och förskolans läroplan finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se eller så kan du fråga personalen så kan de hjälpa dig.

growFoto av: Matilda Roslund

I förskolan kommer ni att mötas av personal med olika ansvarsområden. Övergripande ansvar för förskolans utbildning och innehåll har respektive rektor. Förskollärare har en universitetsutbildning i pedagogik och har, enligt skollag, ansvar för undervisningen i förskolan. Förskollärare arbetar i  arbetslag tillsammans med barnskötare. Förskolläraren ansvarar för undervisningen och att styrdokument följs men arbetet genomförs av hela arbetslaget.

Gråbo förskolor består av sex förskolor; Rösekullen, Bäckamaden, Ljungvik, Olstorp, Parasollen och Fågelkärrs förskola. Dessa ligger i Gråbo tätort och är en del av Sektor Lärande i Lerums kommun. Förskolorna leds av tre rektorer där varje rektor ansvarar för två förskolor var.I Gråbo förskolor arbetar även specialpedagog, pedagogisk samordnare, administratör och vaktmästare.