Är du förskollärare - kom och sök!

Publiceringsdatum : 2019-09-25

Om du vill bidra till att skapa tillitsfulla relationer, inspirerande lärmiljöer och vill utveckla vår verksamhet tillsammans med barn och kollegor är du en förskollärare vi söker! Här lär vi för att lära och vi hjälper varandra att lyckas!

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån våra styrdokument. Vi jobbar i projekt med barnen som utgår ifrån gruppens intressen och den pedagogiska dokumentationen är viktig förutsättning för att kunna utmana barnen vidare i undervisningen. Utöver gemensam veckoreflektion i arbetslaget får du dessutom goda möjligheter till att regelbundet planera tillsammans med din närmaste kollega.

Vill du möta några kollegor? Kolla in den här filmen!Du bidrar till att barnen erbjuds inspirerande, lustfyllda lärmiljöer. Vi ser lärmiljön som en del av en helhet som bär på ett demokratiskt värde - där barn kan mötas, samarbeta och få förståelse för andra människor.

I år har vi inlett arbetet med ett gemensamt tema kring "Det berättande barnet". Det innebär att vi strävar efter att alla barn oavsett ålder har rätt att få vara i sammanhang som skapar mening, där det känner sig respekterat och lyssnat på för sitt sätt att tänka och förstå världen. Vi menar att barn har rätt att få uppleva projekt som gör intryck och avtryck; där tankar får komma till uttryck och bearbetas på många olika kreativa sätt. Barnets nyfikenhet ska synliggöras som motorn i de sammanhang som byggs på förskolan. Detta ska vara grunden för all planering i utbildningen.

Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, vill ta ansvar och har ett medvetet och engagerat förhållningssätt till barnens möjligheter att pröva och utveckla sina kompetenser och förmågor. Du ser vikten av att varje barn ska få upptäcka och uppleva med alla sinnen tillsammans med kamrater och engagerade vuxna. Du drivs av lusten att varje dag finna de små stunderna då barnens stjärnögon gnistrar av entusiasm och äventyrslust. Lyhördhet och nyfikenhet genomsyrar ditt förhållningssätt och du är mån om en god samverkan med föräldrar och kollegor.

Vi ser att du har ett professionellt och utmanande samarbete med dina kollegor för att ge barnen helhet och sammanhang i lärandet och du reflekterar och analyserar systematiskt över ditt och arbetslagets arbete. Digital dokumentation är en del av uppdraget och ingår i det dagliga arbetet, därför behöver du ha en vana av att arbeta med IT-verktyg.

Om du vill bidra till att skapa tillitsfulla relationer, inspirerande lärmiljöer och vill utveckla vår verksamhet tillsammans med barn och kollegor är du den vi söker! Här lär vi för att lära och vi hjälper varandra att lyckas!

Kanske är du nyexaminerad eller har du konstaterat att det är dags att hitta nya horisonter och nya utmaningar i ditt yrkesliv som förskollärare?


Kom då till oss! Ansök genom att trycka HÄR!

bildbildFoto av: Erika Kyrk Seger