Gråbo förskolor välkomnar ny förskolechef

Publiceringsdatum : 2019-03-20

Gråbo förskolor välkomnar en ny förskolechef i våra förskolor. Detta är Marie-Louise Furvik som kommer att ansvara för Fågelkärr och Ljungviks förskola.

Marie-Louise är utbildad förskollärare i botten men har också arbetat som lärarutbildare, VFU-koordinator och mentor för nyexaminerade förskollärare. Innan hon kom till oss arbetade hon som förskolechef i Frölunda och i Södra Skärgården i Göteborgs stad.

”Det som jag ser som det viktigaste i vårt uppdrag är att arbeta för att förskolan är en barnens arena där barnets bästa står i fokus, samt att den värdesätts som en skolform och som det första ledet i undervisningsväsendet.”