"I full gång att se det upptäckande barnet"

Publiceringsdatum : 2019-09-12

Just nu pågår det ett sökande i Gråbo förskolor. Ett sökande efter projekt att arbeta med tillsammans med barnen. Det innebär att pedagogerna observerar och försöker hitta det som verkar fånga barnen och som är möjligt att bygga ett projekt kring det kommande året. Någonting att utforska, upptäcka och lära kring. På Upptäckten, en hemvist för barn 1-3 år på Fågelkärrs förskola har man börjat hitta någonting som satt igång tankar om ett möjligt projekt.

”På vår hemvist har vi satt upp en dokumentationsvägg för oss pedagoger inne på avdelningen och en mindmapp i lärmiljön för att kunna göra små noteringar över kring vad vi ser barnen verkar intresserade av och hur vi kan tolka det. Denna har vi även tagit med oss till våra planeringar för att kunna diskutera vart vi står i våra observationer. Vad är det vi ser? Vissa gånger har det varit en utmaning att se vad det är vi egentligen ”faktiskt ser” att barnen intresserar sig för men genom att vi reflekterar med varandra har vi ändå hittat vissa utgångspunkter. Efter några veckors observationer tycker vi oss se att utrymmen/hinder/problemlösningar verkar vara det som är i fokus för barnen.

Det hela startade med att vi först observerade att tre barn ute på gården höll sig kring en buske och gick runt, runt och runt. Det som verkade intressera barnen var att lyckas lyfta på grenarna som var i vägen. Senare samma vecka leker ett av våra barn med Babblarna. Efter en stunds observation upptäcker vi att det inte verkar vara Babblaren som är intressant utan det är att lyfta i, lyfta ur, kolla om alla får plats som fångade barnets intresse. Vi ser nu allt fler situationer där barnen utforskar utrymmen, som i skogen, med bilarna, vi har byggt tunnlar och kojor och så vidare!

Där är vi nu i vår process, i full gång att se det upptäckande barnet!”

kartaFoto av: Alicia Persson