Studiedag för personal i Gråbo förskolor den 8 mars

Publiceringsdatum : 2019-02-28

Den 8 mars 2019 är det studiedag för personal i Gråbo förskolor. Det innebär att alla förskolor i Gråbo kommer att vara stängda denna dag.  Under studiedagarna samlas all personal i förskolorna för att arbeta med utveckling av förskolans utbildningsuppdrag. Det kan till exempel innebära föreläsningar, workshops eller eget arbete på förskolan med till exempel barnens lärmiljöer.

Fokus för studiedagen den 8 mars 2019 är undervisning i förskolan och hur pedagogerna kan stöjda, utmana och synliggöra barnens lärande.

Undervisning är en del av förskolans uppdrag då förskolan är den första skolformen i Sverige. Uppdraget regleras av Skollagen som du finner genom att trycka här. 

Fån och med juli 2018 får förskolan en reviderad läroplan, även kallad Lpfö18. I den står följande om undervisning i förskolan: 

"I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskol­lärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det mål­ inriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande."

Vill du läsa mer om den reviderade läroplanen? Detta kan du göra på Skolverkets hemsida, tryck här.