"Vi har hjälpt barn och kollegor att lyckas!"

Publiceringsdatum : 2019-06-20

Torsdagen den 13 juni var det studiedag i Gråbo förskolor. Dagen användes både för att titta bakåt på året som gått och för att skapa ingångar för kommande års arbete.

Studiedagen startades upp med att pedagogerna i mindre grupper delade med sig av årets processer och saker man var stolt över. Detta mynnade ut i collage av lärdomar som tas med in i kommande år.

  • ”Barnens glädje och engagemang i processerna (som vi har varit lyhörda för) har gett oss kraft!”
  • ”Alla fyra känner en stolthet i sin egen utveckling och sin profession. Vi har hjälpt barn och kollegor att lyckas genom de olika samtal vi haft.”
  • ”Vi är på väg att hitta organisation som möjliggör att processerna kan fortsätta oavsett yttre faktorer som tex introduktioner och frånvaro. Medvetenhet kring att stanna upp och vara i processerna länge.”

Under förmiddagen presenterades också ett utvecklingsprojekt; ”Arbetsmiljö 2.0”. Förskolorna i Sverige ligger i topp vad gäller sjukskrivningar och detta påverkar såklart den utbildning som barnen möter i förskolan. Därför kommer Gråbo förskolor under 2019-2020 att ha ett övergripande utvecklingsprojekt för organisationen som kallas ”Arbetsmiljö 2.0”. Genom att titta på bemanning, infrastruktur (dvs organisering) och förskolans uppdrag är målet med projektet att öka arbetsglädje, ork men också att minska sjukfrånvaron bland pedagogerna.

Efter en välbehövd lunch möttes pedagogerna i sina arbetslag för en kreativ workshop. Pedagogerna fick i uppdrag att återskapa en stad i olika former - några fick enbart använda lera, andra digitala verktyg och en tredje grupp gem tillsammans med papper.

WorkshopFoto av: Erika Kyrk Seger

Workshopen var en del av att introducera temat ”det berättande barnet” och efter en vernissage där pedagogerna fick möta varandras olika skapelser och processer så användes resterande del av eftermiddagen för att möta olika pedagogiska begrepp och deras innehåll. Begreppen är viktiga byggstenar som det behöver finnas gemensamma förståelser kring och detta arbete är en del av Gråbo förskolors pedagogiska utvecklingsarbete.

Avslutningsvis gjordes en gemensam ordbild av vad pedagogerna tog med sig från dagen.

Ordmoln