Välkomna

Publiceringsdatum : 2015-09-01

Vi hälsar vår nya personal välkommen.

Välkomna skall  Elias, Filip, Judith och Ulrika vara.

Judith arbetar i arbetslag F-3 A men har även idrott i F-3 B

Filip jobbar i arbetslag 7-9

Ulrika jobbar i de båda F-3 arbetslagen.

Elias är i alla arbetslag men kommer att vara i F-3 B framöver.