Välkomna

Publiceringsdatum : 2015-09-01

Vi hälsar vår nya personal välkommen.

Välkomna skall  Kimberley Axel och Camilla vara.

Kimberley arbetar i arb lag F-3B.

Axel arbetar i alla arbetslagen

Camilla jobbar i arbetslag 7-9