Välkomna

Publiceringsdatum : 2015-09-01

Vi hälsar vår nya personal välkommen.

Välkomna skall Jeanette, Amalia och Robin vara.

Robin arbetar i arb lag 4-6.

Jeanette är musiklärare och tillhör 4-6ans arbetslag.

Amaila jobbar i arbetslag 4-6