Återtag och utköp av iPad

Publiceringsdatum : 2015-03-26

Återtag eller utköp av lärverktyg våren 2015

Vi påbörjar nu processen för återtag/utköp av de iPad och PC som leasades 2012. Rutinerna ser lite olika ut beroende på om det gäller PC eller iPad. Att tänka på vad gäller iPad, är att vårdnadshavare ska göra ett aktivt val om utköp/återlämning. Skolan har skickat ut ett brev till vårdnadshavare om hur man skall gå tillväga.