Om Lekstorpsskolan

Estetiska lärprocesser, samhällsengagemang, internationalisering och mångfald genomsyrar Lekstorpsskolans verksamhet och är centrala teman.

Samverkan med samhällets olika institutioner och organisationer är självklart och för elever finns möjlighet att anordna debatter, föredrag och föreställningar.

Biblioteket skolans hjärta

Biblioteket är skolans hjärta men på skolan finns även lokaler anpassade för musikundervisning och salar med möjlighet att framföra mindre föreställningar. Miljö och klimat står i fokus när Lekstorpskolan renoveras och byggs till. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter och kemikalier i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Lekstorpskolan som startade läsåret 2012/2013.

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna kommer att arbeta på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Kort om Lekstorpskolan

  • Startade: Läsåret 2012/2013
  • Antal elever: ca 300
  • Årskurser: F-9
  • Uppvärmning: Fjärrvärme och solpaneler
  • EL: Grön el