Lekstorpsskolans föräldraförening

Vi är en ideell förening för frivilliga föräldrar som tillsammans vill lyfta frågor gällande våra barns relation till skolan. Föräldraföreningen är en länk mellan föräldrars gemensamma intressefrågor och skolledningen.

I samverkan med skolan stödjer vi skolans utveckling av kvalitet, traditioner och trivsel. Föräldraföreningen förbereder, föreslår, och följer upp. Vi vill gärna ha förslag på sådant som ni tycker är angeläget gällande våra barns relation till skolan.

Kontakt:  Lekstorpsforaldraforening@lerum.se

Vårterminenens öppna möten och events är inställda på grund av covid-19.

Men vi håller kontakt via web och mail.

Vi vill gärna ha förslag på sådant som ni tycker är angeläget gällande våra barns relation till skolan. Föräldraföreningen förbereder, föreslår, och följer upp. Efterfrågat är bl a julbasar, läxhjälp/ studiehjälp ... Fler engagerade föräldrar behövs, en liten insats betyder mycket.

Årsmötet äger rum i september 2020 på Lekstorpsskolan. Välkommen att kontakta oss.

I föräldraföreningen tycker vi att det är viktigt att ha kunskap om skolan. Vill du som har barn på Lekstorpsskolan veta mer om skolan finns flera sätt:

  • Besök ditt barn under en skoldag.
  • Läs meddelanden från skolpersonalen i Unikum.
  • Gå på Enhetsrådens möten och ta med dig dina frågor och tankar till rektorerna.
  • Ta en titt på Lekstorpsskolans dokumenterade resultat i form av offentlig statistik över t ex elevenkäter, provresultat och betyg, lärarbehörighet etc.
  • Läs Lekstorpsskolans kvalitetsrapport. Den publiceras läsårsvis av skolan och ska finnas på skolans hemsida.

Här finns Skolinspektionens senaste elev- föräldra- och personalenkäter (år 2017) gjorda på Lekstorpsskolan:

Skolverkets ”Skolbladet” presenterar Lekstorpsskolans senast publicerade statistik (år 2018/2019) avseende elever, modersmålsundervisning, lärare, nationella prov, terminsbetyg och slutbetyg. Läs här!


Här nedan kan du läsa information från Lekstorps föräldraförening