Lekstorpsskolans föräldraförening

Vi är en ideell förening för frivilliga föräldrar som tillsammans vill lyfta frågor gällande våra barns relation till skolan. Föräldraföreningen är en länk mellan föräldrars gemensamma intressefrågor och skolledningen.

I samverkan med skolan stödjer vi skolans utveckling av kvalitet, traditioner och trivsel. Föräldraföreningen förbereder, föreslår, och följer upp.

Enhetsrådet är skolledningens och alla enskilda föräldrars öppna möte, 1-2 gånger per termin. Föräldraföreningen kommer att ha en förälder representerad på Enhetsråden.

Kontakta föreningen med förslag som du vill att föreningen tar upp:

lekstorpsforaldraforening@lerum.se

Föräldraföreningen träffas varje måndag (t o m 9/12) kl 18 på Pizzeria Campino över en kopp kaffe. Alternativt träffas vi i Lekstorpsskolans lärarhus. Föranmäl deltagande.

Vill du vara med oss och hjälpa lärarna med något vid luciakonserten i Hjällsnäshallen 12 december 2019? Anmäl ditt intresse till föräldraföreningen.

I föräldraföreningen tycker vi att det är viktigt att ha kunskap om skolan. Vill du som har barn på Lekstorpsskolan veta mer om skolan finns flera sätt:

  • Besök ditt barn under en skoldag.
  • Läs meddelanden från skolpersonalen i Unikum.
  • Gå på Enhetsrådens möten och ta med dig dina frågor och tankar till rektorerna.
  • Ta en titt på Lekstorpsskolans dokumenterade resultat i form av offentlig statistik över t ex elevenkäter, provresultat och betyg, lärarbehörighet etc.
  • Läs Lekstorpsskolans kvalitetsrapport. Den publiceras läsårsvis av skolan och ska finnas på skolans hemsida.

Här finns Skolinspektionens senaste elev- föräldra- och personalenkäter (år 2017) gjorda på Lekstorpsskolan:

Skolverkets ”Skolbladet” presenterar Lekstorpsskolans senast publicerade statistik (år 2018/2019) avseende elever, modersmålsundervisning, lärare, nationella prov, terminsbetyg och slutbetyg. Läs här!

Här nedan kan du läsa information från Lekstorps föräldraförening