Profil

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna arbetar på sin hemskola. Elever från och med årskurs 6  har möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 är periodvis placerade på Röselidsskolan och Ljungviksskolan för att få tillgång till profillokalerna där.