Fritidshemmet

På Lekstorpsskolan har vi just nu 2 fritidsavdelningar.

I Stråket har vi just nu vår fritidsverksamhet där finns F-3A och F-3B